Zavod za zaposlovanje ureja denarno nadomestilo za primer brezposelnosti

September 10, 2013 | Avtor: | Objavljeno v Razno

ZavodzaZaposlovanjeZavod za zaposlovanje je v Sloveniji pristojen za urejanje denarnega nadomestila za brezposelnost. Zelo pomembno je, da so delovno aktivni seznanjeni s pravili, ki urejajo njihove pravice. Predvsem je pomembno to, da vedo, kdaj jim ta pravica miruje in kdaj jim preneha. Zavod za zaposlovanje bo denarno nadomestilo za brezposelnost priznal le tistim osebam, ki so bile zavarovane najmanj devet mesecev v zadnjih dveh letih. Vendar pa to ne velja za vse starostne skupine. Zakon, na podlagi katerega zavod za zaposlovanje sprejema svoje sklepe, uvaja določeno zaščito za mlade. Danes je trg dela predvsem za to starostno skupino precej negotov. Za mlade je precej težko nabrati dovolj mesecev, v katerih so bili zavarovani za prime brezposelnosti. Tisti, ki so stari manj kot trideset let, so zato upravičeni do denarnega nadomestila, če so bili v zadnjih dveh letih oziroma 24 mesecih zavarovani za primer brezposelnosti vsaj šest mesecev.

Da bo zavod za zaposlovanje odobril denarno nadomestilo, je pomembno, da so bili v času, ko je bila oseba zaposlena, plačani vsi prispevki, ki so povezani z zavarovanjem za primer brezposelnosti. To je zlasti pomembno za samostojne podjetnike, ki morajo sami poskrbeti za plačevanje vseh prispevkov. Tisti, ki so bili zaposleni na podlagi delovnega razmerja, so iz tega izvzeti.

Poleg tega je pomembno posebej izpostaviti, da zavod za zaposlovanje denarnega nadomestila ne bo odobril osebam, ki so prenehali delovno razmerje po lastni volji. Če nekomu iz osebnih razlogov delo ne odgovarja in poda odpoved, denarnega nadomestila ne bo dobil. Prav tako zavod za zaposlovanje denarnega nadomestila ne bo namenil tistim osebam, ki jim preneha delovno razmerje zaradi krivdnih razlogov.

Za konec pa je potrebno še spomniti na do, da je vlogo za denarno nadomestilo potrebno vložiti v roku tridesetih dni po prenehanju zavarovanja. Kadar so vsi ti pogoji izpolnjeni, bo zavod za zaposlovanje pozitivni rešil zahtevo za denarno nadomestilo.

Več informacij najdete tukaj.

Avtor:

Do sedaj je napisal 475 objav.

Odgovori