Home » Author Ciril Page

Author: Ciril

Published articles: 2

Author Articles List

Sort by:

Korekturni faktorji – izračun

April 25, 2011 | Posted in Tehnologija

UVOD Za izračun korekturnih faktorjev pri delitvi stroškov ogrevanja stanovanj v zgradbah potrebujete le meter, svinčnik, kalkulator in nekaj dobre volje. Prikazan bo primer. Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto določa: Porabniški deleži posameznih delov stavbe za ogrevanje, se korigirajo zaradi izenačitve vpliva lege posameznih delov v stavbi glede na njihove potrebe …

Delilniki na radiatorjih

April 3, 2011 | Posted in Tehnologija

Uvod Etažni lastniki v večstanovanjskih stavbah morajo v skladu z določbami Energetskega zakona in Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli, do 1.10.2011 montirati delilnike ali merilnike za merjene porabljene toplote. To naj bi spodbudilo varčevanje z energijo za ogrevanje stavbe. Stavbe, ki imajo …