Traktorji in kmetijska mehanizacija

May 19, 2017 | Avtor: | Objavljeno v Razno

Traktorji večinoma spadajo med kmetijsko mehanizacijo, koristijo pa jih tudi na drugih področjih.

Traktorji večjo namenskost lahko zagotavljajo zaradi tehničnih lastnosti ter načrtovane možnosti prilagoditveTehnične lastnosti traktorjem omogočajo, da vlečejo, nosijo, zagotavljajo pogonsko moč ter so drugače širše uporabni. Primer uporabe traktorja za vleko je prevoz na prikolici ter razni drugi primeri uporabe. Za vleko morajo imeti primerne lastnosti tako traktorji, kot prikolice. Med pomembnejše lastnosti sodijo teža, zavore ter oznake. Predpisana teža je določena zakonsko ali kot priporočena vrednost. Zakonsko določena teža pomeni omejitve, ki jih ne smemo preseči. Z preseganjem omejitev obstaja možnost kaznovanja, nastanejo pa lahko tudi hujše posledice. Traktorji morajo prikolico ter tovor na njej v vsakem primeru obvladovati ter zagotavljati varen prevoz. V primeru prevelike obremenitve traktorji ne morejo vleči prikolice in tovora na njej, še večji problem pa je varno zaviranje. Predvsem pri ne pričakovanih situacijah v prometu ali ob uporabi, morajo traktorji zagotoviti hitro in varno zaustavitev. Traktorji lahko nekatera orodja ali priključke nosijo. Takšni priključki ali orodja so lahko izvedeni za trajno namestitev ali izmenjujočo namestitev. V prvem primeru so priključki in orodja vedno montirani na traktorju.

traktor

V drugem primeru pa se lahko poljubno izmenjuje določeno število priključkov ali orodji. Največkrat je število določeno z lastništvom oziroma možnostjo izposoje. Zamenjava orodji ali priključkov je lahko izvedena na dnevni ravni ali sezonsko. Na dnevni ravni se izvede zamenjavo priključkov ali orodji v primeru, ko ima uporabnik na voljo en sam traktor ali je najbolj gospodarno izvesti zamenjavo na točno določenem traktorju. En sam traktor si največkrat lastijo manjše kmetije, večje kmetije imajo več traktorjev. Temu primerno se v prvem primeru praktično vedno priklaplja priključke ali orodja na en traktor. V drugem primeru pa so največkrat priključki in orodja izbrani po točno določenih lastnostih in zahtevah. Najboljša možnost je, da ima vsak priključek ali orodje svoj traktor. V tem primeru za izkoriščanje priključka ali orodja ni potrebna zamenjava, ampak se zgolj zamenja traktor. Vsi ostali primeri zahtevajo zamenjavo priključka ali orodja skladno z zahtevami oziroma odločitvami. Priključki ali orodja imajo lahko dodane razne funkcije, ki zahtevajo dodatno pogonsko moč ter možnost upravljanja. Pogonska moč je lahko izvedena na razne načine, podobno velja za upravljanje z orodji ali priključki. Zaradi te množice uporabnih lastnosti so uporabni tudi zunaj področja kmetijstva.

John Deere traktorji.

Uporabljajo se tudi v gozdarstvu, na področju vzdrževanja in gradnje cest ter posod tam, kje je moč izkoristiti njihove lastnosti. Zaradi boljšega izkoristka so traktorji določenim načinom uporabe tudi prilagojeni z raznimi izvedbami ali izpeljankami. Pri tem gre lahko za v osnovi enako različico ali pa gre za večje spremembe tehničnih lastnosti. Tipičen primer sprememb na osnovi enake izhodiščne različice so traktorji namenjene različnim panogam kmetijstva. Najlažje se traktorji ločijo po pnevmatikah, ter drugih razmeroma hitro opaznih razlikah. Razmeroma hitro opazne razlike, ker je razlikovanje povezano s predhodnim znanjem. Vsak lahko ugotovi, da imajo traktorji različne pnevmatike. Veliko manj oseb pa bo ugotovilo, zakaj imajo traktorji točno določene pnevmatike. Točno določene pnevmatike pomenijo uporab za točno določene panoge oziroma točno določene lastnosti terena. Enako velja za druge bolj ali manj opazne razlike. Vse razlike imajo načeloma tudi točno določen namen, izbrane pa so po dveh osnovnih načelih. V prvem primeru se traktorji in njihove lastnosti prilagajajo uporabi, v drugem pa je situacija obratna. Za izvedbe prvega primera se odločijo predvsem kupci, ki se ukvarjajo večinoma z eno kmetijsko panogo v velikem obsegu. Temu primerno so traktorji zelo specifično izbrani ter bolj ali manj odstopajo od standardnih ali najpogostejših izvedb.

V določenih primerih gre praktično za unikate, ki so v vseh podrobnostih prilagojeni zahtevam kupca ali uporabnika. Kako različni so od standardni ali najpogostejši izvedb je odvisno predvsem od individualnosti, ki jo omogoča proizvajalec. Obseg individualnih sprememb osnovnih izvedb je lahko od proizvajalca do proizvajalca odvisen in različen. Pri manjšem obsegu opravil v različnih kmetijskih panogah pa se izbirajo traktorji, ki so dober kompromis primernosti. Velikokrat gre za en traktor, ki mora biti primeren za več kmetijskih panog v manjšem obsegu uporabe. Manjši obseg uporabe daje tudi možnost, da se lahko gospodarno uporablja tudi panogi manj primerne lastnosti. Pri tem je najbolj pomembno, da so primerne osnovne tehnične in druge karakteristike traktorja. Zato so velikokrat v takšnih primerih izbrani traktorji v osnovnih izvedbah, ki se jim individualno dodaja manjše ali večje tehnične spremembe skladno z zahtevami uporabnika. Posebne izvedbe so tudi parkovni traktorji, kateri so lahko primerni profesionalni uporabi ali neprofesionalno uporabo. Izbira je v vsakem primeru odgovorna naloga, saj je od nje odvisna gospodarnost in izkoriščenost investicije. Vrtni traktorji so tako namenjeni urejanju okolice doma, izberemo jih pri večjih površinah.

Traktorji in kmetijska mehanizacija.

Načeloma naj bi površina bila velika vsaj dva tisoč kvadratnih metrov, več ali manj odvisno predvsem od investitorja oziroma uporabnika, lastnosti površine ter drugih dejavnikov. Mlad in zdrav investitor oziroma uporabnik bo lahko mejo postavil više, starejši ter uporabniki z zdravstvenimi težavami pa nižje. Ravno površino je enostavneje obdelovati in vzdrževati, kot površino z večjim naklonom ali drugimi ovirami. Poleg naštetih lastnosti je dobro poznati vsaj osnovne tehnične lastnosti vrtnih traktorjev. Motor, prenos moči ter druge tehnične lastnosti so od proizvajalca do proizvajalca različne, hkrati imajo tudi proizvajalci največkrat razširjeno prodajno paleto. Prodajne palete proizvajalcev so velikokrat tudi oblikovane tako, da lahko z razmeroma majhnimi spremembami zadovoljijo kar največji krog potencialnih kupcev. Lastnosti so v tem primeru prilagojene točno določenim skupinam, z možnostjo individualnih sprememb pa se krog primernosti še dodatno razširi.

Traktorji so stroji, ki že stoletje lajšajo delo v kmetijstvu, gozdarstvu ter na raznih drugih področjih.

http://www.merkur.si/vrt-in-okolica/vrtni-stroji/traktorji-in-dodatki

Avtor:

Do sedaj je napisal 475 objav.

Odgovori