Prevajanje, prenos pomena besedila

October 1, 2014 | Avtor: | Objavljeno v Razno

Prevajanje je prenos pomena besedila iz izvirnika v ciljni jezik.

Prevajanje, prenos pomena besedilaOd najstarejših casov do danes je prevajanje pomembna sestavina vsakdanjika. Danes prevajanje pridobiva nove razsežnosti. Ker se dostopnost najbolj oddaljenih kotickov zemeljske oble veca in je vedno bolj preprosto doseci zelo oddaljene dele sveta se prevajanje kot potreba v komunikaciji veca. Sodobna komunikacija najvec povprašuje po prevajanju v pisni ali govorni obliki. V sodobnem casu prevajanje postaja enostavnejše in lažje na racun tehnologije in orodji, ki prevajanje omogocajo. Vse vec je prevodov v digitalni obliki. Pomembnost prevoda v digitalni obliki je njegova prakticnost, saj se preko digitalne oblike lahko enostavno zagotovi pisna ali govorna oblika podajanja prevoda. Zavedati pa se je treba, da gre v tem primeru za osnovno prevajanje oziroma manj zahtevno prevajanje. Zahteve po tocnosti prevoda niso visoke, pomembno je, da se razume bistvo sporocila. Zahtevnejši prevodi, kjer morajo biti prevedene besede in pojmi bistveno bolj natancno razumljene in dolocene, so še vedno domena strokovnih prevajalcev. Delijo se po podrocjih, za katere so lahko prevajalci izvirnikov posebej specializirani. Tako poznamo prevajanje strokovnih besedil in književno prevajanje. Pri prevajanju strokovnih besedil mora biti prevajalec dobro podkovan s podrocjem katerega prevaja. Podrocja, ki jih prevajalec strokovnih besedil prevaja so podrocja prava, farmacije, ekonomije, strojništva, racunalništva, financ, podjetništva in drugih podrocji. Pomembnost in zahtevnost strokovnega prevajanja je v razumevanju specificnih izrazov, kateri so znani in razumljivi ozkemu krogu ljudi. Obicajno pri prevajanju strokovnih besedil sodelujeta tudi lektor in strokovnjak. Književno prevajanje obsega prevajanje besedil s podrocja književnosti. Književna dela so pesmi, romani, gledališke igre, novele, kratke zgodbe in druga književna dela. Pri prevajanju književnih del je zahtevnost v razumevanju besedila izvornega dela in avtorja besedila ter prenosa pomena v ciljni jezik. Kakovostno književno prevajanje je najveckrat domena avtorjev proze ali poezije.

Prevajanje je v sodobnem casu vedno bolj iskano in cenjeno, storitev za vas opravi tudi Prevajalska agencija Alkemist.

Avtor:

Do sedaj je napisal 475 objav.

Odgovori