Prevajanje leposlovja za založnike

January 19, 2013 | Avtor: | Objavljeno v Razno

Leposlovje so književna dela, je področje umetnosti. Jezik je izrazno sredstvo. Leposlovna dela so razdeljena v tri književne vrste: pesništvo, pripovedništvo in dramatika. Prevajanje leposlovja je umetnost in založniki potrebujejo veliko prevajalcev za prevode v slovenski jezik. Veliko tuje literature je prevedene v slovenski jezik.
Prevajanje leposlovja pomeni nekaj »posloveniti«. To je za prevajalca zahtevno delo in založniki morajo zelo paziti komu zaupajo prevajanje knjig, oziroma leposlovja. Danes lahko srečamo veliko ponudnikov, ki se ukvarjajo s prevajanjem različnih tujih jezikov v slovenski jezik kar na spletu. Veliko je umetnikov in jezikoslovcev, ki jim je prevajanje leposlovja v veselje. Kdor čuti do tega posebno veselje in ne prevaja samo za denar, je dober prevajalec.

Prevajalci leposlovja morajo biti ustvarjalni.

Marsikateri tuj jezik je veliko bolj bogat in sočen od slovenskega jezika. Zato mu naš jezik velikokrat ne more slediti in prevajalec mora znati prevesti, da se vsebina in sporočilo originala ne spremeni. Neprestano mora iskati rešitve kako nekaj prevesti. Strogo in dobesedno prevajanje nikoli ne pride v poštev pri leposlovju. Prevajalec se mora truditi in delati na temu, da se približa materinemu jeziku. Slovenski bralec ne sme imeti občutka, da je to prevod, temveč mora to tako prebirati, kot da je to original in ni prevedeno iz tujega jezika. Prevajanje mora biti tako kvalitetno, da zveni popolnoma slovensko, brez tujk, ki se jih ni dalo prevesti. Ko gre za prevajanje leposlovja, je prevajalec veliko bolj ustvarjalen in ima lahko tudi sam svoj vložek, kar si pa nekdo, ki prevaja strokovna besedila, nikoli ne sme dovoliti. Tam ustvarjalnosti in umetnosti ni. Za prevajanje leposlovja je potrebno imeti pogum. Prevajalec mora znati poiskati slovenske izraze, ki bodo naredili prevod čimbolj podoben izvirniku. Nikakor ne more prevajalec težiti k temu, da bo prevod popolnoma enak izvirnemu besedilu. Pomembno je vodilo, da moramo prevod narediti slovenski. Leposlovje bo znal prevesti samo umetnik. Kdor nima posluha za umetnost, čeprav je jezikoslovec, naj se nikoli ne loti leposlovja in naj bo raje njegova storitev prevajanje strokovnih besedil. Tu ni potrebno ustvarjalnosti, išče se samo točne strokovne izraze.

Avtor:

Do sedaj je napisal 475 objav.

Odgovori