Postopek odpiranja poslovnega računa za s.p. in d.o.o.

November 14, 2010 | Avtor: | Objavljeno v Tehnologija

Poslovni račun je nekaj kar potrebuje vsako podjetje in se odpre že ob sami registraciji podjetja.

Poslovni račun

Poslovni račun za podjetja in zasebnike je osnovni bančni račun. Namenjen je tekočemu prejemanju prilivov ter dvigovanju in nakazovanju sredstev s tega računa tretjim osebam. Poslovni račun omogoča gotovinsko in negotovinsko poslovanje z banko. Danes nam uporabo poslovnega računa poenostavijo sodobne bančne poti, kot so elektronska banka, bankomati in plačilne kartice.

Poslovni račun je skupna lastnost vseh podjetij, samostojnih podjetnikov ter vseh ostalih družb ter organizacij v Sloveniji. S poslovnim računom se podjetnik sreča v zelo zgodnji fazi poslovanja podjetja, saj se postopek odpiranja računa opravi pri registraciji podjetja.

Postopek odpiranja računa pri ustanovitvi s.p.

Pri ustanovitvi s.p. se bančni poslovni račun odpre, ko se opravi registracija podjetja oziroma točneje, ko AJPES pošlje potrdilo o registraciji podjetja (sklep o registraciji). S tem potrdilom se nato podjetnik odpravi na eno izmed poslovnih bank, kjer podjetnik dobi skrbnika računa, ki mu pomaga izpolniti vlogo za odprtje poslovnega računa.

Postopek odpiranja računa pri ustanovitvi d.o.o.

Pri ustanovitvi d.o.o. je najprej potrebno odpreti začasni oz. depozitni poslovni račun, saj je potrebno vplačati osnovni kapital, ki se vplača po obisku VEM točke, kjer podjetnik pridobi akt o ustanovitvi podjetja oziroma družbeno pogodbo.

Pri večosebnih d.o.o. je potrebno na banko prinesti tudi družbeno pogodbo, ki mora biti overjena pri notarju. V nasprotju z večosebnimi d.o.o. pa pri enoosebnih d.o.o. zadostuje akt o ustanovitvi družbe.

Po odprtju začasnega računa banka podjetniku izda elektronsko podpisano potrdilo o vplačanem kapitalu s katerim se podjetnik nato spet napoti na (e-)VEM točko ali k notarju ter zaključi postopek ustanovitve podjetja. Predvsem gre tu še za vpis v evidence AJPES ter na sodišče. Ko je družba vpisana v sodni register se podjetnik s sklepom o registraciji zglasi na banki kamor je vplačal osnovni kapital ter začasni račun pretvori v poslovni račun.

Sistem e-TRR (samo za enoosebne d.o.o.)

Ustanovni kapital se lahko na poslovni račun pri nekaterih bankah vplača tudi prek sistema e-TRR. Sistem e-TRR je namenjen podjetnikom, ki nameravajo ustanoviti enoosebni d.o.o. sami prek e-VEM točke, hkrati pa tudi tistim, ki registracije podjetij opravljajo za podjetnike (VEM točke ter notarji).

Podjetnik lahko vplačilo kapitala za ustanovitev enooosebnega ali večosebnega d.o.o. vplača tudi na fizični VEM točki. Prek sistema e-TRR lahko podjetnik pridobi tudi potrdilo o vplačilu osnovnega kapitala na začasni račun, tako da je v tem primeru obisk banke potreben šele po končanih postopkih na VEM točkah.

Za dostop do sistema e-TRR je potrebno imeti eno izmed digitalnih kvalificiranih potrdil (SIGOV-CA ali SIGEN-CA, POŠTA®CA, AC-NLB in HALCOM CA). Elektronski podpis namreč izenačuje fizični podpis podjetnika, ki tako v tem primeru ni potreben, saj ustanovitev poteka elektronsko in tako podpis niti ni mogoč.

Vir: http://mladipodjetnik.si/podjetniski-koticek/ustanovitev-podjetja/poslovni-racun in http://www.probanka.si/

Avtor:

Do sedaj je napisal 475 objav.

Odgovori