Portugalska, dežela Iberskega polotoka

June 30, 2015 | Avtor: | Objavljeno v Razno

Portugalska zaznamuje Iberski polotok , natančneje njegov zahodni del ob obali Atlantika. Podnebje je v tem delu Evrope vroče atlantsko-mediteransko. Atlantski ocean ima vpliv predvsem na klimatske in druge značilnosti zahodnega dela države Portugalska. Dežela ima bogato zgodovino.

Portugalska se je v svetovno zgodovino zapisala kot dežela, ki je osvajala svet. Med osvajalci je Portugalska zasedla nekatere dele sveta, človeštvu je ponudila nekatere nove pomorske poti, v tuje kraje je ponesla marsikaj iz stare celine. Danes je zato Portugalska na tak ali drugačen način prisotna tudi na drugih celinah. Portugalska imena zato srečamo na drugih kontinenti. Portugalsko zveneča so imena mest, krajev, prestolnic. Danes Portugalska šteje več deset milijonov prebivalcev. Največ prebivalcev živi v prestolnici ter mestu Porto. Lizbona šteje več kot dva milijona prebivalcev, Porto pa milijon osemsto tisoč prebivalcev. Država se je v minulih desetletjih v marsikaterem pogledu spremenila. Spremembe so bile na tako političnem, gospodarskem področju. Spremenil se je v marsičem tudi vsakdanjik Portugalcev. Eden glavnih proizvodov Portugalske je pluta. Poleg plute predstavlja pomemben izvozni proizvod marmor. Storitveni sektor predstavlja tri četrtine bruto domačega proizvoda. Dvaindvajset odstotkov pripada industriji, tri odstotek pa kmetijstvo. Industrijski sektor je moderniziran. Sestavljen je iz manjših in srednje velikih podjetji. Najmočnejše dejavnosti industrije so metalurgija, strojna, tekstilna industrija, gradbeništvo ter avtomobilska industrija. V storitvenem sektorju je zaposlenih preko šestdeset odstotkov delovne sile. Najpomembnejša dejavnost industrijskega sektorja je turizem.

Za turiste so zanimivi predvsem predeli ob Atlantski obali. Na obali je prijetno skozi vse leto. Zaradi vpliva oceana se ta del lahko pohvali z temperaturami, katere so znosne tudi pozimi. Poletne vročine so pogoste, zato bodo v njih uživali predvsem ljubitelji sonca ter visokih temperatur. Nekoliko manj bodo uživali vsi, ki jim poletna pripeka ni najbolj po godu. Portugalska je Slovencem znana dežela, obiskujejo jo na razne načine, različni so tudi motivi obiska.

Avtor:

Do sedaj je napisal 475 objav.

Odgovori