Odškodnina

December 9, 2013 | Avtor: | Objavljeno v Razno

Pripeti se nam vsemogoče, samo malo smole in nepozornosti, pa pristaneš na urgenci, s katere odideš z gipsom in pretresom.  Stopiš na led in grdo padeš na javni površini, recimo na avtobusni postaji ali bencinski črpalki. Se spotakneš ob robnik, zaletiš ob drog (tudi to se zgodi), te zbije kolesar ali ti preprosto spodrsne na mokrem pločniku, ali ledenem. V vseh letnih časih  se dogajajo nezgode. Včasih so celo na voljo posnetki varnostnih kamer, ki pomagajo pri odškodninah. Potem je lahko policijski zapisnik, če je take vrste poškodba. Seveda vso dokumentacijo o zdravljenju, bolniški listi in vsa potrdila in podatke o poteku nezgode in potem zdravljenja. Vsa mogoča dokazila o učinku poškodbe na opravljanju dela in življenja. Materialna škoda pri nezgodi. Če smo udeleženec v prometni nezgodi je vsega še več. Najbolj pomembno je hraniti vse dokumentirano in kopiramo vse, da se nam kaj ne izgubi.  Tudi po nekajkrat.

Za kaj pa je primerna odškodnina: poškodba na javni površini, poškodba v zasebnem prostoru, prometni nesreči ali poškodba na delovnem mestu.

Poleg vse mogoče dokumentacije je najpomembnejša tudi strokovna in profesionalna izpeljava odškodninskega postopka. To vam nudijo različne pravne pisarne, ki ponujajo vizitke v ambulantah ali jih poiščemo na internetu. Pomagajo pripraviti dokumentacijo in vse potrebno, da se strokovno izpelje postopek v najboljši smeri za poškodovanca. Pomagajo in svetujejo pri postopku.

Denarno odškodnino za posamezen škodni primer lahko oškodovanec uveljavlja do 3 let, od nastanka poškodbe in škode. Odškodninska terjatev do zavezanca za izplačilo odškodnine v vsakem primeru zastara v 5 letih od nastanka škode.

Avtor:

Do sedaj je napisal 475 objav.

Odgovori