Obločno varenje

June 1, 2012 | Avtor: | Objavljeno v Razno

Obločno varenje je eno izmed najbolj razširjenih in najpogosteje uporabljanih metod za to opravilo. Energija za varenje pri tem načinu izhaja iz električnega varilnega obloka. Navadno je varjenec ploske oblike, elektroda pa paličasta. Oblok na elektrodi gori in se prenaša s konice na varjenec. Če gre za taljivo elektrodo, je le-ta hkrati tudi dodajni material, če pa gre za wolframsko ali ogleno elektrodo, pa se lahko izvaja to delo z dodajanjem materiala ali brez tega. Elektrode za obločno varenje so lahko strženske, ki imajo jedro iz mineralnih snovi in kovinsko oplaščenje, oplaščene elektrode, kjer je jedro kovinsko, oplaščenje pa iz mineralne snovi ali pa gole elektrode, navadno oglene ali kovinske palice. Dodajni material in elektrode se razlikuje od primera do primera v odvisnosti od načina varenja in vrste osnovnega materiala. Lahko se izvaja na zraku, v zaščitnih plinih, denimo argon ali helij, v aktivnih zaščitnih plinih, denimo CO2 ali plinskih mešanicah navedenih in drugih plinov ali v posebnih okoliščinah, pod vodo ali v vakuumu.

Sorodni članek o varenju: http://www.zastonjobjave.com/varenje-za-domace-potrebe/

Avtor:

Do sedaj je napisal 257 objav.

Odgovori