Kdo se ukvarja z izdelavo prometnih znakov?

August 14, 2012 | Avtor: | Objavljeno v Razno

Prometni znaki so table, s katerimi se srečujemo med vožnjo in ki nam podajajo bistvene informacije o okolju, ki nas obdaja in o načinu vožnje, ki je za to okolje najprimernejši. Njihov glavni pomen je, da vzpostavljajo red na cesti. Prometni znaki so različnih vrst: znaki za nevarnost, znaki za izrecne odredbe, znaki za obvestila, dopolnilne table, drugi znaki za označevanje, prometna oprema vozil in turistična ter druga obvestilna signalizacija. Največji pomen imajo prometni znaki za nevarnost, znaki za izrecne odredbe in znaki za obvestila in dopolnilne table. Prometni znaki za nevarnost so običajno rdeče-belo-črni in voznikom sporočajo, kaj lahko na določenem odseku ceste pričakujejo. Znaki za izrecne odredbe, kot že samo ime pove, prepovedujejo določeno obnašanje na cesti. Znaki za obvestila in dopolnilne table pa voznikom omogočajo, da bolje razumejo prometne znake in okolje, ki jih obdaja. Tako kot ostale stvari, mora tudi prometne znake nekdo izdelovati.

Z izdelavo prometnih znakov se širom sveta ukvarjajo podjetja, ki so za to specializirana, eno izmed takih podjetij pa je tudi Elsa Veržej. Poleg prometnih znakov običajno izdelujejo še odsevne in parkirne stebričke, prometna ogledala, reklamne table in panoje, nekateri pa še hišne številke. Vsem tem izdelkom je skupno, da so sestavljeni iz podobnih materialov, njihove površine pa so prevlečene še z odsevno folijo, ki odbija svetlobo. Izdelava prometnih znakov poteka tako, da najprej izdelajo posamezne dele, nato pa jih sestavijo skupaj. Ob določenih priložnostih pa se v nekaterih podjetjih da naročiti tudi izdelava prometnih znakov za darila, ki izgledajo kot pravi znaki, le da je osrednji napis oziroma slika drugačna.

Avtor:

Do sedaj je napisal 475 objav.

Odgovori