Inštalacije pri novogradnji

March 10, 2013 | Avtor: | Objavljeno v Razno

Ko se odločimo za novogradnjo, je inštalacija v hiši pomemba in jo je potrebno zelo premišljeno narediti. Poznamo več vrst inštalacije. Razdeli se jo na strojno inštalacijo (vodovod, plin, ogrevanje, prezračevanje) električno inštalacijo in na kanalizacijo. Razdeli se jo tudi po fazah na grobo in fino instalacijo. Prva faza, ki ji pravimo groba faza, je napeljava vodov in je vedno pred izdelavo ometov. Druga faza je izvedena po končanih ometih.
Naj vam pri novogradnji pomagajo strokovnjaki. Priporočamo: www.instalviler.com

Vodovodne inštalacije spadajo pod strojne instalacije.

Najprej se izvede grobo instalacijo. Potrebno je določiti nivo, ki bo označil višino poda. Pomembno je tudi kako bodo izvedeni ometi, klasično ali pa tudi ne. Natančno je potrebno določiti višino sanitarne opreme. Zelo je pomemben tudi razpored prostorov. Za vodovodne inštalacije je to pomembno, da ni potrebno kasneje vgrajevati dodatne priključke vodnih odtokov in izlivov. Pomembno je kakšne vrste umivalnikov bodo v prostorih, namestitve wc školjk, bidejev,… Za odtočne cevi za vodovodne inštalacije se uporabljajo plastične cevi.
Ko postavljamo vodovodne inštalacije, lahko hišo priključimo na mestni ali pa na medkrajevni javni vodovod. Na vidno mesto je potrebno postaviti vodomer. Vgrajen je lahko v zidno nišo ali pa je v talnem jašku. Zaprt mora biti z ustreznimi vrati iz pločevine. Cevi so vedno pod ometi ali pa v tlakih. Vodovodne inštalacije zajemajo odtočno instalacijo in razvod mrzle in tople vode za sanitarije. Ko je opravljena in končana groba montaža vodovodne inštalacije, je potrebno opraviti tlačni preizkus razvoda. Preizkusiti je potrebno tudi tesnost odtočnih cevi.
Potrebno je paziti tudi na centralno ogrevanje. Potrebno je vgraditi razdelilne omarice, vode, položiti ustrezne električne kable in razmisliti kako bodo cevi in radiatorji postavljemni, da bo ogrevanje čimbolj ekonomično. Lahko se odločimo tudi za instalacijo talnega ogrevanja.
Pri novogradnji se razmišlja in tudi dela vse instalacije hkrati. So medsebojno odvisne in povezane. In paziti moramo kateri strokovnjaki nam to izvajajo.

Avtor:

Do sedaj je napisal 475 objav.

Odgovori