Česa ne smemo metati v odtoke?

April 16, 2014 | Avtor: | Objavljeno v Razno

Če ne pazimo kaj mečemo v odtoke, se zgodi, da se nam bodo odtoki zamašili. Potrebno bo poklicati ustrezno službo za čiščenje odtokov in, če bodo odtoki zamašeni bo potrebno tudi odmaševanje.

Velikokrat ne razmišljamo, da nam lahko malenkosti, ki jih odvržemo v odtoke lahko naredijo veliko škode in s tem imamo velike sitnosti in velike dodatne stroške. Že žlička olja, lasje, ki jih velikokrat kar splaknemo v odtoke, ostanki hrane, … nam naredijo zelo veliko škodo.

Velike in majhne kršitve zamašijo odtoke.

Ni edina nevsečnost zamašitev odtokov in s tem posledica čiščenje odtokov. Vsa mala nesnaga nam negativno deluje na okolico in tako vpliva na življenje v okolici. Vsi si želimo ohraniti čisto okolico, zato moramo tudi vsi prispevati k čisti okolici. Eden od prispevkov je ta, da pazimo kaj mečemo v odtoke.Nikoli ne pomislimo kam vse gre to kar mečemo in splahujemo v odtočne cevi.

Olja in maščobe se v kanalizaciji ohladijo in s tem vplivajo na zamašitev odtočnih cevi. Tu mislimo na jedilna olja, živalske maščobe, motorna olja, tudi kozmetika spada v to skupino, ker vsebuje velik odstotek olja. Vsi ti odpadki ne zamašijo samo naše odtočne cevi. Posledica ni samo odmaševanje odtokov za naše stanovanje. Velikokrat se zgodi, da se zablokirajo kanalizacijske cevi. Lahko pride do uhajanja kanalizacijskih odplak v vodne odtoke in tako pride do onesnaževanja vode in zastruplanja ljudi z vodo v celotni okolici.

Zelo je potrebno biti pozoren na nevarne odpadke. To so različni ostanki barv, bencin, ki se ga velikokrat meče v odvodne cevi, različna sredstva proti zamrznitvi, različni pesticidi, raznovrstne kemikalije, ki jih mečemo vsepovsot. Potrebno jih je odpeljati in odlagati v kraje, ki so za to določeni. Zdravila ne mečemo v odtoke.Zdravila so velik osnaževalec okolja in zelo škodliva, če jih kar tako mečemo in odlagamo tam, kjer se nam zdi primerno. Imamo točno določene kraje, kjer jih lahko odlagamo.

Imate težave z vašimi oddtoki? Pokličite Jani Vilerja in se posvetujte o možnostih sanacije.

Čiščenje odtokov je zahtevna zadeva in jo je potrebno redno izvajati, da ne pride do zamašitve. Če se jih redno ne pregleduje in vzdržuje, se velikokrat zgodi, da se zamašijo in jih je potrebno odmaševati. Zato je vedno potrebno razmisliti kaj mečemo in odlagamo v njih. Seveda ni to edina škoda, ki jo naredimo. Zaradi nepremišljenega metanja in odlaganja odpadkovvsepovsot onesnažujemo našo oklico in s tem ogrožamo naše zdravje in zdravje ljudi v naši okolici.

Avtor:

Do sedaj je napisal 475 objav.

Odgovori