Ali je prevajanje iz angleščine v slovenščino zahtevno

June 1, 2012 | Avtor: | Objavljeno v Razno

Ugodno prevajanje iz angleščine v slovenščino je za tistega, ki oba jezika dobro pozna in ima tudi znanje o pravilnem prevajanju, enostavno. Za tistega, ki pa enega ali drugega jezika ne pozna, pa je prevajanje iz angleščine v slovenščino zelo težavno in se bo raje odločil, da bo prevajanje iz angleščine v slovenščino plačal. Je pa bila v prejšnji povedi beseda oba jezika namerno uporabljena, saj prav nič ne pomeni, da nekdo dobro pozna na primer angleščino, medtem ko slovenščino sicer zna, vendar mu je uporaba pravilnih besed in predvsem slovnica »španska vas« v tolikšni meri, da prevod nima prav nobenega pomena. Lahko bi tudi uporabili, da mu je slovnica »slovenska vas«. Sicer pa velja tu dodati, da prevajanje iz angleščine v slovenščino ne zahteva samo poznavanje jezika, temveč tudi pravi občutek, v kolikšni meri se posamezni stavek obrne na glavo, torej v kolikšni meri se zamenja tudi vrstni red besed ter katere besede se sploh uporabljajo v določenem jeziku.

Avtor:

Do sedaj je napisal 257 objav.

Odgovori