Odgovornost sodnih tolmačev

July 11, 2011 | Avtor: | Objavljeno v Podjetja

Sodni tolmači Poliglot nosijo precejšnjo odgovornost pri svojem delu, saj morajo vedno dosledno in pravilno interpretirati določeno besedilo tako, da ga razumejo vse vpletene stranke enako in da ne prihaja do komunikacijskega šuma, ki lahko vodi v napake in oškodovanje stranke. Za svoje delo so sodni tolmači lahko celo kazensko odgovorni, saj s svojim podpisom in pečatom jamčijo za pravilno opravljeno delo, na katerega se lahko stranka sklicuje tudi na tujem sodišču.

Še več si preberite tu.

Sodni tolmači in njihovo delo nadzira minister za pravosodje ali komisija, ki jo minister določi. V primeru, da se ugotovi nevestno delo tolmača, ga minister lahko razreši te dolžnosti. Sodni tolmači so vpisani v imenik tolmačev, ki ga vodi Ministrstvo za pravosodje, in morajo vsako odsotnost in spremembe naslova prebivališča javiti v roku 14 dni. Imenovanje sodnega tolmača pa je objavljeno v Uradnem listu. Med sodne tolmače se šteje tudi interpretatorje, ki tolmačijo znakovno govorico gluhonemih. Sodni tolmač mora biti državljan ene izmed članic Evropske unije.

Avtor:

Do sedaj je napisal 257 objav.

Odgovori