Delilniki na radiatorjih

April 3, 2011 | Avtor: | Objavljeno v Tehnologija

Uvod

Etažni lastniki v večstanovanjskih stavbah morajo v skladu z določbami Energetskega
zakona in Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli, do 1.10.2011 montirati delilnike ali merilnike za merjene porabljene toplote. To naj bi spodbudilo varčevanje z energijo za ogrevanje stavbe.

Stavbe, ki imajo prilagojen toplovodni razvod, lahko vgradijo merilnike toplotne energije pred stanovanja. Ti merilniki so uradna merila in merijo dovedeno toplotno energijo v stanovanje. V stavbi so poleg stanovanj še drugi porabniki (hodnik, skupni prostori, razvod tolote …). Stavba plačuje porabljeno toploto po glavnem merilniku pred toplotno postajo. Ta strošek se deli po stanovanjih tako, da se 60% do 80% plačuje po merilniku in ostalo po ogrevani površini.

Predvsem starejše stavbe, kjer je bila predvidena delitev stroškov za toploto po ogrevani površini, nimajo ločenih priključkov za stanovanja. Tu potekajo vertikalni razvodi toplote od kleti do vrha stavbe skozi stanovanja in je na njih v vsakem nadstropju priključen po ededen do dva radiatorja. Te stavbe morajo po novem montirati na radiatorje delilnike. Delilniki so indikatorji toplote, ki jo oddaja radiator in niso uradna merila. Na osnovi temperature radiatorja na vgrajenem mestu in vnešenih parametrov izračunavajo predvideno oddano toploto.

V zgradbah s primerno izolacijo vertikalni razvod oddaja dovolj energije za primerno
ogrevanje stanovanj s spodnjih etažah. To energijo delilniki ne zaznavajo. Še pred uvedbo delilnikov je bilo veliko prostorov s izključenimi radiatorji. Nekateri v stavbi so celo odstranili radiatorje v kuhinji in kopalnici, da so pridobili prostor. Vendar stanovanja na vrhu stavbe, ki imajo zaradi strehe izgube toplote od 30% do 40% večje od ostalih, nemorejo izključiti radiatorje. To zagotavlja spodnjim stanovanjem dodatno ogrevanje, ki ga delilniki ne prikazujejo. Temperatura radiatorja na mestu delilnika ni pravo merilo za določitev oddane toplote v prostor. Poleg tega je možen nameren vpliv na delilnik. Zato prihaja do nesorazmerij pri odčitkih na delilnikih.

Temperatura prostora in poraba toplote

Če upoštevamo, da je povprečna zunanja temperatura v kurilni sezoni 0 stC, da je
povprečna temp. stanovaja 20 stC in se pri tem porabi 100% toplotne energije, potem se za vsako stopinjo nižjo od 20 stC poraba energije zmanjša za 5%. Če bi nekdo želel varčevati z recimo 16 stC (kar je prenizka bivalna temperatura), bi privarčeval 20% energije v primerjavi s stanovanjem z 20 stC. Če bi dvignil temp. na 24 stC (kar je previsoka bivalna temperatura), bi potrošil 20% več toplotne energije. Vsi prostori v stavbi morajo biti ogrevani na primerno temperaturo, da ne pride do motenj v sistemu ogrevanja.

Stanovanje, ki ima po delilnikih porabo nič in po Pravilniku plačuje 20% do 40% stroškov, porabi vsaj 80% energije. Razliko (60% do 40%) plačujejo sosedje predvsem tisti na vrhu hiše.

Delitev stroškov

Uporaba delilnikov v eni sezoni je pokazala na nenormalno velike razlike stroškov za
ogrevanje enakih stanovanj v zgradbi. Če upoštevamo fizikalne lastnosti, stanovanje lahko porabi recimo od 80% do 120% toplotne energije odvisno od temperature prostorov. Razmerje stroškov enakih stanovanj bi normalno pričakovali v razponu 1 proti 1,5. Kar pomeni, da bi tisti, ki manj varčuje, plačeval do 50% več kot največji varčevalci (za enako stanovanje v stavbi).

Praksa je pokazala, da je v stavbi veliko stanovanj s porabo po delilniku nič ali zelo malo. Ali je razlog za to zadovoljivo ogrevanje iz vertikalnih razvodov ali temu botruje goljufija, ni pomembno. Na drugi strani imamo stanovanja, ki imajo po delilniku kljub varčevanju veliko porabo. To je vse zaradi tega, ker se želi izmeriti porabo z napravo, ki ni merilnik. Tako prihaja do tega, da za enako stanovanje v stavbi nekateri plačujejo petkrat več (500%) kot drugi.

Moramo se zavedati, da obračun po delilnikih ni obračun po porabljeni toplotni
energiji. Zato bo vedno nekdo oškodovan na račun drugega. To krivico se lahko do določene meje popravi s premembo Pravilnika o delitvi stroškov prilagojenega za delilnike. Pravilnik bi moral oškodovanja spraviti v razumno mejo in hkrati stimulirati varčevanje z energijo.

Avtor:

Do sedaj je napisal 2 objav.

Odgovori