Korekturni faktorji – izračun

April 25, 2011 | Avtor: | Objavljeno v Tehnologija

UVOD

Za izračun korekturnih faktorjev pri delitvi stroškov ogrevanja stanovanj v zgradbah potrebujete le meter, svinčnik, kalkulator in nekaj dobre volje. Prikazan bo primer.

Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto določa:
Porabniški deleži posameznih delov stavbe za ogrevanje, se korigirajo zaradi izenačitve vpliva lege posameznih delov v stavbi glede na njihove potrebe po toploti na enoto ogrevane površine.

Stari Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah določa:
Toplotna prehodnost ovoja zgradbe Umax = 0,6 W/m2Kelvina (novo 0,28)
Toplotna prehodnost oken – vrat Umax = 1,4 W/m2Kelvina (novo 1,1)
Toplotna prehodnost stropa proti podstrešju Umax = 0,35 W/m2Kelvina (novo 0,2)
Toplotna prehodnost tal proti zemlji Umax = 0,45 W/m2Kelvina (novo 0,3)

Toplotna prehodnost 0,6 W/m2Kelvina pomeni, da se preko 1 m2 stene ob razliki med zunanjo in notranjo temperaturo 1 stC porabi moč 0,6 W. Če je zunanja temp. 0 stC in notranja 21 stC, prehaha skozi steno 0,6 x 21 = 12,6 W/m2. (Razlika med temperaturama v Kelvin je enaka razliki med temperatur. v Celzij.)

TOPLOTNE IZGUBE

Tipično stanovanje (ena zunanja stena – tri notranje stene):

Ogrevana površina: 58,6 m2
Površina zunanjih sten brez oken in vrat: 23,0 m2
Površina oken in vrat: 13,7 m2

Vmesna etaža:
Toplotna izguba
(0,6 x 23,0) + (1,4 x 13,7) = 32,98 W/Kelvin
Toplotna izguba na ogrevano površino
32,98 / 58,6 = 0,563 W/m2Kelvin

Zadnja etaža:
Toplotna izguba
(0,6 x 23,0) + (1,4 x 13,7) + (0,35 x 58,6) = 53,49 W/Kelvin
Toplotna izguba na ogrevano površino
53,49 / 58,6 = 0,913 W/m2Kelvin

Pritličje:
Proti zemlji je upoštevano: temperatura tal 20stC, temperatura zemlje 10stC in povprečna zunanja temperatura v ogrevalni sezoni za Ljubljano 0stC.
Toplotna izguba
(0,6 x 23,0) + (1,4 x 13,7) + (0,45 x 58,6 x (20-10) / 20) = 46,16 W/Kelvin
Toplotna izguba na ogrevano površino
46,16 / 58,6 = 0,787 W/m2Kelvin

Vogalno stanovanje (tri zunanje stene – ena notranja stena):

Ogrevana površina: 65,9 m2
Površina zunanjih sten brez oken in vrat: 33,3 m2
Površina oken in vrat: 11,3 m2

Vmesna etaža:
Toplotna izguba
(0,6 x 33,3) + (1,4 x 11,3) = 35,78 W/Kelvin
Toplotna izguba na ogrevano površino
35,78 / 65,9 = 0,543 W/m2Kelvin

Zadnja etaža:
Toplotna izguba
(0,6 x 33,3) + (1,4 x 11,3) + (0,35 x 65,9) = 58,85 W/Kelvin
Toplotna izguba na ogrevalno površino
58,85 / 65,9 = 0,893 W/m2Kelvin

Pritličje:
Toplotna izguba
(0,6 x 33,3) + (1,4 x 11,3) + (0,45 x 65,9 x (20-10) / 20) = 50,60 W/Kelvin
Toplotna izguba na ogrevalno površino
50,60 / 65,9 = 0,767 W/m2Kelvin

KOREKTURNI FAKTORJI

Če se vzame 0,563 W/m2Kelvin kot referenčna izguba na ogrevano površino, potem so korekturni faktorji:

Tipična stanovanja:
Zadnja etaža
0,563 / 0,913 = 0,617
Vmesna etaža
0,563 / 0,563 = 1,000
Pritličje
0,563 / 0,787 = 0,715

Vogalna stanovanja:
Zadnja etaža
0,563 / 0,893 = 0,630
Vmesna etaža
0,563 / 0,543 = 1,037
Pritličje:
0,563 / 0,767 = 0,734

ZAKLJUČEK

Pričakovali bi, da ima vogalno stanovanje večje toplotne izgube na ogrevalno površino kot vmesna stanovanja. Izračun pokaže drugače zaradi sorazmerno manjše površine oken, ki pa imajo največji delež pri toplotnih izgubah.

Običajno je v kleti zgradbe tolovodni razvod, ki jo dodatno ogreva in je povprečna temperatura višja od temperature zemlje (od 12 stC do 16 stC). Če je zgradba postavljena v smeri vzhod-zahod, so severna stanovanja prikrajšana za toploto, ki jo jo prispeva sonce preko oken. Zato bi bilo pravično, če se faktorje na severni strani zniža za recimo 5%.

Obračunski delež po porabi se dobi tako, da se poraba toplote po merilniku pomnoži s korekturnim faktorjem.

Avtor:

Do sedaj je napisal 2 objav.

Odgovori