Računovodstvo v 19. Stoletju

June 1, 2012 | Avtor: | Objavljeno v Podjetja

V 19. stoletju, ko so že množično izkoriščali paro in druge energetske vire za proizvodnjo, so se povečale potrebe po delovni sili in sredstvih. Slednje je povzročalo težave za računovodstvo, povezano z amortizacijo, stroški in njihovo določanje na enoto produkta. Računovodstvo se je prvič srečalo s težavami, kako določiti cene izdelkov, preračunati višino plače glede na produktivnost in nadure. Pogosto se je pojavljalo, da je bilo računovodstvo inštrument prevar in zlorab in investitorji so bili mnogokrat zavedeni, saj niso bili vešči kako računovodstvo deluje. Takrat niso poznali nikakršnih standardov za računovodstvo in nadzor je bil nemogoč. Nekatera podjetja so rešila te težave tako, da so proizvodnje linije ločile na posamezne enote in tako so dobili boljši pregled nad stroški in dobički. Lažje so preračunali stroške na enoto produkta in določali cene. S tem so tudi onemogočili, da bi kdorkoli izkoristil računovodstvo za zlorabe.

Avtor:

Do sedaj je napisal 257 objav.

Odgovori