Parcelacija

May 5, 2011 | Avtor: | Objavljeno v Podjetja

Parcelacija pomeni, da lahko parcelo razdelimo na več manjših parcel ali pa tudi obratno – več manjših parcel združimo v eno večjo. Pred delitvijo parcele je potrebno izvesti postopke ureditve meje. V zemljiškem katastru tako nastale parcele dobijo nove parcelne številke, izračuna pa se tudi površina teh parcel. Obraten postopek je združitev parcel, pri katerem združimo več parcel v eno skupno. Nova parcela v zemljiškem katastru dobi novo parcelno številko in nov izračun površine.

Zahtevo za uvedbo upravnega postopka evidentiranja parcelacije poda lastnik ali druga oseba, ki ima po zakonu pravico zahtevati parcelacijo. Zahtevi je potrebno priložiti elaborat parcelacije, ki ga izdela geodetsko podjetje. Pri solastništvu ali skupnem lastništvu parcel je potrebno predložiti soglasje vseh lastnikov.

Avtor:

Do sedaj je napisal 475 objav.

Odgovori