Kaj vse nam nudi geodetsko podjetje?

November 6, 2013 | Avtor: | Objavljeno v Podjetja

Geodetska podjetja so podjetja, ki se ukvarjajo predvsem z raznimi ureditvami mej, gradbenimi dovoljenji, dodelitev hišnih številk in tako dalje. Ta dela spadajo med geodetske storitve. Se pravi, če boste v kratkem gradili hišo ali pa kakšen drug objekt in boste potrebovali gradbeni načrt, boste morali obiskati geodetsko podjetje. Geodetska podjetja morajo svoje storitve izvajati po zakonu. Dandanes pa je v Sloveniji kar nekaj geodetskih podjetji, zato je konkurenca med njimi kar velika.

Toda, kakšne geodetske storitve pa nudijo takšna podjetja?
– ureditev meje
– parcelacija
– izravnava in označitev meje
– geodetski načrt
– zakoličba objekta
– vris objekta v knjigo
– dodelitev hišne številke
– sprememba bonitete

Ureditev meje: do tega postopka pride, kadar j zaradi več razlogov potrebno urediti mejo. Zahtevo za ureditev lahko vloži lastnik parcele. Pred izvedbo mora geodetsko podjetje pridobiti vse podatke, ki so potrebni za ureditev. Nato podjetje izvede ogled na terenu in potrebne meritve ter izmere. Nato sledi mejna obravnava, na kateri se določi meja.
Izravnava in označitev meje: to storitev se izvede takrat, kadar se urejena meja spremeni, če se lastnika sosednjih parcel sporazumeta o izravnavi dela meje.
Geodetski načrt: ta načrt je potreben za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta (hiše, stanovanja). Geodetski načrt je osnova za gradbeno dovoljenje. Brez tega načrta ni možno dobiti ustreznih dovoljenj za gradnjo objekta.
Zakoličba objekta: ta storitev se naredi pred začetkom gradnje novega objekta. V tem postopku se ustrezno označi lokacijo objekta v skladu s pogoji, zakoni in tako dalje.

Avtor:

Do sedaj je napisal 475 objav.

Odgovori