Vas skrbi obračun plače?

April 5, 2017 | Avtor: | Objavljeno v Razno

Vsakdo, ki odpre svoje podjetje, ima cilj, da bi z udejstvovanjem skozi podjetje poskrbel za svoje finančno stanje. V prvi vrsti to pomeni, da bo poskrbel za svojo plačo, prav tako pa tudi za dobiček. Kadar daje podjetje delo tudi drugim, pa je od njega odvisen tudi finančni položaj teh drugih oseb. Redno zaposlenim ravno tako zagotavljamo zaslužek v obliki plače, potem pa so tu še zunanji, pogodbeni sodelavci, ki jih najemamo skozi različne oblike pogodb, na primer podjemne, avtorske in podobno. A posvetimo se tistemu najbolj osnovnemu, torej plači. Obračun plače pri samostojnih podjetnikih brez zaposlenih ni potreben, kajti samostojni podjetnik posameznik za svoj zaslužek smatra prav vsa sredstva, ki predstavljajo razliko med prihodki in stroški. Pri obliki d.o.o. ali pri drugih zaposlenih pri samostojnem podjetniku, pa je obračun plač nujen.

Kdo skrbi za obračun plače?

Za obračun plače zaposlenih skrbijo knjigovodje in računovodje, pogosto pa se s tem ukvarjajo tudi drugi zaposleni – predvsem v manjših podjetjih za obračun plače skrbijo tudi tajnice ali oseba, zadolžena za kadre.

Odgovorna oseba za obračun plače mora v osnovi poznati postopek obračuna plač zaposlenih in vse posebnosti, ki se na to nanašajo. Nadalje mora obvladati tudi pravilno obračunavanje vseh drugih oblik dela in izplačevanja dohodkov fizičnim osebam. Običajno namreč skrbi tudi za obračune avtorskega dela, podjemnih pogodb, sejnine, najemnine, licenčnine, povračila založenih stroškov, izplačila dnevnic in potnih stroškov. Področje dela je lahko že pri nekaj zaposlenih zelo zahtevno in obsežno, kar je odvisno tako od števila fizičnih oseb, ki delajo za podjetje, kot tudi od narave samega dela.

Obračun plače in drugih izplačil fizičnim osebam se ne opravlja zgolj znotraj podjetij samostojnih podjetnikov in d.o.o., temveč tudi pri drugih oblikah organizacij, na primer pri društvih.

Obračun plače v podjetjih terja dobro sodelovanje

Da vam lahko računovodja oziroma računovodski servis redno skrbi za obračun plače, je potrebno predvsem skrbeti za dobro sodelovanje med podjetjem in računovodstvom. Ob zaključku meseca je potrebno takojšnje posredovanje vseh podatkov, ki vplivajo na obračun plače, da se lahko do datuma izplačila in plačila prispevkov obračuna tako ure dela kot ure praznikov in dopusta ter bolniške odsotnosti, prav tako pa potnih stroškov. Tako lahko izplačevanje plač poteka redno in v skladu z vsemi predpisi.

Avtor:

Do sedaj je napisal 475 objav.

Odgovori