Sodobno tiskarstvo

August 16, 2011 | Avtor: | Objavljeno v Tehnologija

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je tisk definiran kot dejavnost, ki se ukvarja s tiskanjem knjig, časopisov, obrazcev, in drugih javnosti namenjenih del. SSKJ v nadaljevanju opredeljuje tisk kot sredstvo za javnosti namenjeno objavljanje sporočil, besedil v tiskani obliki, navadno časopisi, revije itd. Sodobno tiskarstvo torej pomeni razmnoževanje informacije v obliki besedila in slike na različnih vrstah papirja s pomočjo tiskarskega stroja. To so najrazličnejši materiali, vse od knjig, časopisov, revij, prospektov, razglednic, vrečk, denarja, vrednostnih tiskovin, itd.

Značilnost tega postopka je odtis s tiskovne forme na tiskovno podlago (najpogostejša podlaga za tisk je papir, karton, steklo, kovina, plastika). Glavna značilnost tiskanega medija je predvsem zapis, ki ima dolgo življenjsko obstojnost, enostavno uporabnost, prenosljivost in praktično trajno ponovljivost. Tiskovine se tiskajo na različne načine oz. v različnih tehnikah, med najbolj pogoste in najbolj uporabljane pa spadajo fleksotisk, globoki tisk, propustni tisk in ofsetni tisk.

Med analogne tiskarske tehnike spadajo visoki, globoki, ploski in propustni tisk. Ti se med seboj v glavnem ločijo po tem, kako so na tiskovni formi zgrajene tiskovne površine in kakšne lastnosti imajo le te. Med visoki tisk uvrščamo fleksotisk in knjigotisk, med globoki tisk uvrščamo tisk različnih rastrov oz. gravur, tampotisk oz. tamponski tisk, intaglio in druge, med ploski tisk uvrščamo najbolj razširjen ofsetni tisk, med propustni tisk pa uvrščamo sitotisk in ciklostil. Med najpomembnejše analogne tehnike tiska tako spada predvsem najbolj razširjen ofsetni tisk in fleksotisk.

Ofsetni tisk je najpomembnejša tehnika tiska Tiskarne Koštomaj iz Celja kot tudi ostalih tiskarn s trenutno v Sloveniji okoli 80 % tržnim deležem. Gre za tehniko posrednega ploskega tiska s kovinske plošče. Tiskanje poteka posredno in je na vmesni valj naneseno s tiskovnih form. Z ofsetnega valja je risba odtisnjena na papir.

Avtor:

Do sedaj je napisal 2 objav.

Odgovori