Smučanje moda in potreba

July 7, 2014 | Avtor: | Objavljeno v Šport

Smučanje je iz pojma potreba po gibanju do današnjih dni postala moda, ter v dolocenem delu tudi donosna panoga.

Smučanje moda in potrebaV najstarejših obdobjih je smucanje omogocalo preživetje in vsakdanjik, danes je to domena le redkih, povecini pa je smucanje današnjih dni moda in trend . Razvite alpske dežele smucanje poznajo kot dobrodošlo in dobickonosno panogo, ki polni tako državne blagajne, kot bancne racune posameznikov. V Sloveniji smucanje ne dosega vsega potenciala, ki ga nudi. Razlogov za to je vec. Razlog, ki je vsakemu, kateri je sposoben premagati nekaj 100 m višinske razlike, razumljiv in zgovoren, se nahaja na meji s sosednjo državo. Na obeh straneh meje sta smucišci, ki imata povsem enake osnovne pogoje. Vendar je razlika, ko se sprehodiš od enega do drugega smucišca vec kot ocitna. Na tujem smucišcu je zaradi povsem drugacnih motivov, zagnanost in vseh drugih aktivnosti smucanje možno že ob prakticno minimalnih snežni padavinah, medtem, ko je na slovenski strani meje smucanje v istem casu nemogoce. Za smucanje na slovenski strani meje so potrebne bistveno vecje kolicine snega in višine snežne odeje. Zakaj smucanje na tako ocitnem primeru ni mogoce vedo lastniki, ki pa se ocitno ne zavedajo potenciala, katerega s pridom izkorišcajo na prakticno enakih razmerah in pogojih njihovi sosedje.

Poleg tega smucaje v Sloveniji ni razvito zaradi cestne in druge prometne infrastrukture, ki omogoca dostop do smucišca. Smucanje danes, glede na razvitost in stanje v drugih deželah, vse uporabnike razvaja z dobrimi dostopnimi potmi, razlicnimi vrstami prevoza, ter ugodnimi pogoji za vse obsežen paket aktivnosti, ki sodijo pod pojem smucanje. Paket aktivnosti predstavljajo vse dejavnosti, ki jih smucanje v bolj oddaljenih krajih zahteva. Te aktivnosti so prehrana, pijaca, za bolj oddaljene kraje pa še prenocišce, zabavni programi in vse, kar lahko smucanje v casu, ko se smucar ne ubada s snežnimi strminami gostom lahko nudi.

Avtor:

Do sedaj je napisal 475 objav.

Odgovori