Pogoji za sodnega prevajalca

July 6, 2011 | Avtor: | Objavljeno v Predstavitve spletnih strani

Poliglot za sodni prevod je prevod izdelan v okviru sodnega prevajanja, ki za Ministrstvo za pravosodje opravi sodno zapriseženi prevajalec. Prevajalec mora imeti opravljen preizkus znanja, ki ga ministrstvo zahteva. Preizkus lahko opravlja največ trikrat. Sodni prevod mora vsebovati prevajalčev žig in podpis ter mora biti, skupaj z datumom, zaporedno številko, naslovom, številom strani, imenom in priimkom, nazivom stranke ali organa, vpisan v knjigo prevedenih listin. Sodno zapriseženi prevajalec prevaja na poziv sodišča, ko le-to potrebuje prevod denimo zaradi sodnih postopkov, ki vključujejo tujce. Da prevajalec postane sodni zapriseženec, ga določena komisija preikusi iz poznavanja temeljnih institutov ustavne ureditve RS, organizacije pravosodnih in upravnih organov ter osnovnih institutov kazenskega in civilnega prava, ki se največkrat pojavljajo v praksi, in sicer, v slovenskem in tujem jeziku, ki je predmet preizkusa. Kandidat za sodnega prevajalca, ki izpolnjuje pogoje za imenovanje, je obveščen o datumu preizkusa najvaj 15 dni prej. Preizkus mora opraviti pisno in ustno.

Avtor:

Do sedaj je napisal 257 objav.

Odgovori