Odsesavanje plinov in nevarnih delcev za boljši delovni prostor

May 24, 2017 | Avtor: | Objavljeno v Podjetja

V mnogih industrijskih obratih in obrtnih delavnicah je potrebno za pridobitev uporabnega dovoljenja zadostiti strogim pogojem, med katere spadajo tudi tisti, ki se nanašajo na varnost prostora za zaposlene. S tem ni mišljena zgolj varnost pri delu v neposrednem fizičnem smislu, temveč tudi dolgoročna skrb za zdravje, za katero je bistvenega pomena kakovost zraka. In tam, kjer v proizvodnji nastajajo nevarni plini ali trdni delci, je nujno odsesovanje.

Industrijsko čiščenje prostorov.

Odsesovanje v velikih proizvodnih obratih

Proizvodnja “na veliko” v industrijski hali zahteva primerno ureditev zračenja in tudi vzpostavitev primerne klime, ki bo delavcem zagotavljala primerne pogoje dela. Tam, kjer pri obratovanju strojev nastajajo plini, ki bi lahko škodili zdravju, ali pa trdi delci, je pogosto že v sklopu samega glavnega stroja poskrbljeno za odsesovanje nevarnih snovi v trdnem ali plinastem agregatnem stanju. Hlapi, ki nastajajo na primer v lakirnicah, v tiskarskih obratih in drugih vrstah industrije, se tako v največji možni meri že pri samem viru nastanka odstranijo. Odsesovanje poskrbi, da se jih posesa v naprave, ki so namenjene filtriranju in prečiščenju zraka.

Prav tako je mogoče tudi odsesovanje oljnih hlapov in delcev, ki ravno tako škodujejo zdravju in okolju – tudi ti se filtrirajo in zbirajo, da je nato mogoč varen odvoz nevarne snovi v skladu z zakonodajo.

Mobilno “točkovno” odsesovanje

V manjših delavnicah, na primer v ključavničarstvu, se lastniki podjetij pogosto odločijo raje za mobilne odsesovalne naprave. Napravo se postavi tja, kjer se opravlja delo, pri katerem nastajajo plini in delci, na primer k postaji varilca. Pri varjenju se uporabljajo plini, prav tako pa ti v delovnem procesu nastajajo hkrati s trdimi delci, pred katerimi se je potrebno zaščititi. Odsesovalna šoba, ki je prilagodljiva in se jo nastavi tako, da zajame največ “nesnage”, učinkovito poskrbi za odsesovanje. Mobilna naprava lahko nudi odsesovanje za eno delovno postajo ali več – odvisno od števila odsesovalnih šob.

Odsesovanje in certifikati o kakovosti

Vse več je podjetij, ki si želijo zagotoviti tudi prodor na tuje trge, pri tem pa je pomembno, da se lahko izkažejo tudi s certifikati, ki pričajo o njihovi kakovosti. Tu ni pomemben zgolj najbolj znani ISO 9001, temveč je lahko velik plus tudi certifikat OHSAS, ki priča o izpolnjevanju standardov za varnost pri delu in zdravje zaposlenih. Odsesovanje in zrak primerne kakovosti sta nujna, če si ga želite pridobiti in dokazati, da vam je mar za počutje in zdravje svojih zaposlenih – in to je v razvitem svetu še kako pomembno.

Avtor:

Do sedaj je napisal 475 objav.

Odgovori