Kolesarske poti, zdrav način odkrivanja naravnih in kulturnih znamenitosti

July 28, 2017 | Avtor: | Objavljeno v Šport

Kolesarske poti odkrivajo naravne in kulturne znamenitosti na zdrav način.

Terme Zreče se nahajajo ob vznožju Pohorja ter veljajo kot odlično izhodišče za najrazličnejše kolesarske poti. To potrjuje tudi slovenska največja kolesarska prireditev, ki je okolico Zreč predstavila domačim gledalcem ter širnemu svetu. Poleg trase največje slovenske kolesarske prireditve, obstajajo številne druge kolesarske poti. Med najpomembnejše naravne znamenitosti in kulturne znamenitosti sodijo: Brinjeva gora, Zlati grič, Konjiški grad, Slovenske Konjice ter Žička kartuzija. Brinjeva gora nudi ogled kraja, kjer so se najverjetneje zgodile prve naselitve tega območja.

O tem pričajo štiri tisočletja stari ostanki življenja na tem območju. Poselitev Brinjeve gore je obstajala v bronasti dobi ter se nadaljevala v železno dobo, obdobje Rimljanov do staroslovenske naselbine. Na vrh Brinjeve gore lahko pripeljejo različne kolesarske poti, med znane sodi kolesarska pot Gorenje. Iz izhodišča v termah je dolga štiriindvajset kilometrov, premaga štiristo metrov nadmorske višine ter velja za težko progo. Trasa poteka deloma po asfaltu ter deloma po makadamski podlagi. Med znamenitosti na poti sodijo tri cerkve na vrhu Brinjeve gore, ostanki gradu Freudenberg ter številne druge znamenitosti. V Slovenske Konjice in okolico prav tako vodijo številne kolesarske poti. Priljubljena je krožna kolesarska pot Slovenske Konjice, ki je dolga trinajst kilometrov, premaga sto metrov višinske razlike ter sodi v kategorijo lahke kolesarske poti.

Kolesarska pot.

Znamenitosti na poti so staro mestno jedro Slovenskih Konjic, cerkev svetega Jurija, dvorec Trebnik, vinska klet Zlati Grič. Slovenske Konjice so mesto v Dravinjski dolini, veljajo za upravno, oskrbno in obrtno središče zahodnega dela Dravinjske doline, jugovzhodnega Pohorja ter Vitanjskega preddolja. Zgodovinski ostanki pričajo, da se je poselitev in razvoj tega območja zgodila že v mlajši kameni dobi, nadaljevalo v bronasto dobo, obdobje Keltov in Rimljanov. V čas starega Rima so tod mimo vodili dve pomembni armadni cesti : Aqileia – Emona – Celeia – Flavium Solvense ter Virunum – Upellae – Poetovium. Prva je iz današnjega Ogleja vodila preko Ljubljane in Celja do Lipnice na Štajerskem. Druga pa je povezovala današnji Celovec z Ptujem preko kraja Vitanj. Pred obiskovalci je na ogled postavljeno srednjeveško jedro naselja, ki ga sestavljajo enonadstropne trške hiše sklenjene pozidave, osrednji trški prostor predstavlja razširjena cesta, ki se vzpenja ob potoku na desnem bregu Dravinje. Dvorec Trebnik je bil prvič omenjen v trinajstem stoletju, danes je delno obnovljen, krasi ga severni trakt z arkadnim hodnikom na dvoriščni strani, park z ribnikom ter eksotičnimi drevesi. Mogočen del jedra je poznogotska nad župnijska cerkev svetega Jurija, ki jo sestavljajo pravokotna ladja predromanskih proporcev, križnorebrasto obokana stranska ladja, prezbiterij obdan z zunanjimi oporniki, star zvonik na zahodni strani ter baročna Rožnovenska kapela na južni strani. Zlati Grič je ena najsodobnejših in največjih vinskih kleti v Evropi.

Številne kolesarske poti.

Poleg tradicionalne pokušine vin, se lahko obiskovalci naužijejo razgledov na naravne in kulturne znamenitosti v okolici. Sloveniji verjetno najbolj znana je Žička kartuzija, do nje lahko uberemo različne kolesarske poti. Žička kartuzija se nahaja v tesni dolin svetega Janeza Krstnika, v Stare Slemene, nedaleč stran od naselja Žiče. Kolesarska pot Žička Kartuzija je dolga petintrideset kilometrov, velja za težko, speljana pa je deloma po asfaltu ter deloma po makadamu. Kot vse ostale kolesarske poti ima izhodišče v termah Zreče ali na kakšnem drugem poljubno izbranem izhodišču. Trasa kolesarske poti Žička kartuzija poteka na relaciji Križevec, Stranice, Črešnjice, Sojek, Žička kartuzija, Špitalič, Žiče, Blato, Konjiška vas, Slovenske Konjice z začetkom in koncem v termah Zreče. Med večjimi znamenitostmi so razvaline velike redovne cerkve sv. Janeza Krstnika, po kateri je dobila ime celotna dolina. Med dele nekdanjega samostan sodijo še Otokarjeva kapela, kuhinja, kleti, nadstropni trakt, del križnega hodnika, poznogotska kapela Vseh svetnikov ter obnovljen zeliščni vrt z repliko originalne kamnite mize s klopjo.

Preverite kolesarske poti v okolici Term Zreč.

Avtor:

Do sedaj je napisal 475 objav.

Odgovori