Kar ješ to dobesedno postajaš

January 8, 2012 | Avtor: | Objavljeno v Podjetja

In ne govorim samo o fizični hrani, ki jo vnašamo v telo kot hranila za njegovo vsakodnevno delovanje. Na hrano gledam kot na čisto vse kar vnesemo v svoje telo, saj ga vse kar pride do oz. v naš organizem, hrani. Tudi čustva so hrana, tudi občutja so hrana, saj so le-ta glavna za to kako doživljamo svoj svet tako v sedanjosti kot v prihodnosti, hkrati pa so tudi tista, ki so nam govorila kakšen je bil naš svet v preteklosti.
Vse kar smo pojedli v preteklosti nas je oblikovalo. Fizična hrana je oblikovala naša telesa, a ta hrana je končala tam zaradi čustev. No, ne samo zaradi čustev. Tam je končala tudi zaradi lakote. Vendar pa se je njena kvaliteta obarvala zaradi našega čustvenega pogleda na svet. Naše dojemanje za čutenje nekih občutkov oz. čustev, ki so izbijali bodisi iz podzavestnega ali zavestnega nivoja, nam je omogočilo, da smo določili, kaj smo potrebovali v tistem trenutku za tolažbo.
Da, čustva so tista, ki nam poleg vsega lepega omogočajo tudi tolažbo. Točno vemo kdaj in kje moramo v sebe vnesti kako čustvo, da bomo zadovoljeni. No, vsaj če se poslušamo, saj nam čustva govorijo fantastično zgodbo o nas samih. Govorijo nam, ko je stanje našega organizma takšno kot mora biti, govorijo nam pa tudi, ko temu ni tako. Seveda pa nam tudi sporočajo, ali je nekaj za kar se odločamo primerno, da to vnesemo v sebe oz. damo na sebe, da bo stanje našega organizma takšno, da bomo lahko delovali v svetu v katerem živimo.
Ljudje, ki vedo za to zgodbo jo s pridom uporabljajo. Eni na zavestnem nivoju, drugi spet ne. A tem, ki ji sledijo, je v življenju v redu. Tistim drugim pač, pa malo manj. A kar je bistveno tukaj je to, da se vedno več ljudi želi počutiti dobro ne le v svojih telesih, temveč tudi v svojih življenjih, na kar se je s pridom odzvala evolucija človeškega organizma.
Vedno več ljudi se namreč zaveda svojega čutenja in svojih čustev in vedno več se jih bo. Ljudje so začeli čutiti in zaznavati nivoje čustev, kot jih niso nikoli poprej in se tudi vedno bolj odzivajo na svoja čustva, kar se kaže skozi takšne in drugačne svetovne pretrese.
Pa boste rekli, da so to »negativne« čustva, na katera se odzivajo. No, niti ni pomembno na katera se odzivajo, kar je tukaj važno je to, da so začeli zaznavati, čutiti in se odzivati na dolgo potlačena čustva. In ne smemo pozabiti, da s tem, ko človek izrazi, da mu nekaj več ne odgovarja, da se tudi vedno bolj zaveda, kaj pa je tisto, kar mu odgovarja.
In kaj mu odgovarja? Želi se počutiti izpolnjenega, ne več tako, kot to želijo zanj drugi. Človeku je dovolj tega, da jim drugi govorijo, kaj je za njega v redu. To hoče začutiti in s tem, je evolucija človeka naredila nov korak naprej, saj je človeku omogočila močnejše čutenje. To se dogaja po svetu. Samo razgledati se je malo potrebno. Ljudje so vedno bolj začeli čutiti to kar si želijo sami in začeli so zavračati to kar si ne želijo sami.

http://www.custveniinzeniring.si/

Avtor:

Do sedaj je napisal 5 objav.

Odgovori