Gradbeno dovoljenje in gradnja hiše

November 7, 2014 | Avtor: | Objavljeno v Razno

Gradbeno dovoljenje je ena izmed prvih stvari, ki jih moramo urediti, ko pričnemo z gradnjo hiše, zato bom v današnjem članku na kratko opisal sam proces pridobitve gradbenega dovoljenja.

Kaj sploh je gradbeno dovoljenje? Gradbeno dovoljenje je pisna odločba, s katero pristojni organ v vaši občini po ugotovitvi, da je gradnja, katere se lotevata v skladu z izvedenim prostorskim aktom odobri samo gradnjo in ta se lahko prične. Gradnja ne sme vplivati na pravice tretje osebe ter javne koristi, v gradbenem dovoljenju pa se predpiše konkretne pogoje, ki jih je potrebno upoštevati pri gradnji.

Gradnja hiše je precej zapletena zadeva, pridobitev gradbenega dovoljena pa običajno poteka v nekaj korakih. V prvem koraku bo najbolje, če pridobite ponudnika, ki se ukvarja s pridobitvijo gradbene dokumentacije. Po uvodnem sestanku ter pregledu dokumentacije skupaj s projektantom odkrijeta vaše življenjske navade ter potrebe, saj le tako lahko ponudnik izdela projektno dokumentacijo, s katero boste zadovoljni. Sledi naročilo geodetskega posnetka pri pooblaščenem geometru, ta pa opravi posnetek terena. Na podlagi tega posnetka pa se nato izdela idejna zasnova objekta predvidenega za gradnjo. Tretji korak je namenjen preučitvi projektnih pogojev ter izdelava projekta PGD. V tem koraku se oblikuje dokončni videz objekta nato pa se pridobi soglasja pristojnih služb. Zadnji korak v procesu pridobitve gradbenega dovoljenja je revizija projekta in pridobitev gradbenega dovoljena. Ko pridobite to dovoljenje pa se vaša gradnja lahko prične. Svetujem vam, da gradbeno dovoljenje pridobite čim prej, saj sam proces traja kar dolgo časa in se vaša gradnja lahko precej zamakne, če ga ne pridobite pravočasno.

Avtor:

Do sedaj je napisal 475 objav.

Odgovori