Funkcije, ki jih opravlja zavod za zaposlovanje

April 29, 2013 | Avtor: | Objavljeno v Razno

Zavod za zaposlovanje je osnovni kanal, ki zagotavlja komunikacijo med delodajalci in delojemalci. Trg dela se izjemno hitro spreminja in je zelo dinamičen, prav tako pa se spreminjajo tudi potrebe delodajalcev. Vse te procese zavod za zaposlovanje spremlja in na podlagi zakonitosti, ki jih ugotovi, lahko tudi svetuje, kako ukrepati. Zelo pomemben vidik, ki ga zagotavlja zavod za zaposlovanje je predvsem karierna orientacija. Ker gre za organ, ki dobro pozna stanje na trgu dela, lahko posameznikom ponudi pomembne informacije in napotke, na podlagi katerih lahko ti naredijo svoje življenjske odločitve. Težko zaposljivi osebi lahko svetujejo specifično prekvalifikacijo in na tej podlagi lahko oseba relativno hitro pridobi zaposlitev, ki jo je pred tem iskala dolgo časa, a na povsem neuspešen način.

Zelo pomemben vidik, ki ga zagotavlja zavod za zaposlovanje je tudi skrb za zaposlitev tujcev. Saj skrbi tako za državljane Slovenije kot tudi za tujce, ki legalno prebivajo na območju Slovenije. S tem zavod za zaposlovanje zagotavlja, da je komunikacija med delodajalci in delojemalci čim bolj hitra in enostavna. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da je zavod za zaposlovanje pooblaščen za to, da skrbi za zavarovanje v primeru brezposelnosti. Oseba, ki je izgubila delo, se mora prijaviti na zavodu za zaposlovanje in šele s to prijavo postane upravičena do nadomestila za brezposelnost. Tako zavod za zaposlovanje vodi evidenco registrsko brezposelnih oseb, na podlagi katerega se izračunava tudi stopnjo brezposelnosti v državi. Registrsko oziroma statistično brezposelni so namreč le tiste osebe, ki so poslale ustrezno prijavo na zavod za zaposlovanje.

Več informacij

Avtor:

Do sedaj je napisal 475 objav.

Odgovori